Ohutus

MEIE HOOLIME SINU TURVALISUSEST

Järgime oma ekskursioonidel ohutuspõhimõtteid

Järgime hea tahte kokkulepet turvalisuse tagamiseks Covid-19 puhangu ajal

GOODWILL AGREEMENT TO ENSURE SAFETY DURING THE COVID-19 OUTBREAK

Meie ohutuspõhimõtted (EST)

• külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav kodulehel; • meie giidid on teadlikud viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgivad neid igapäevatöös; • ekskursioonidel on tagatud desovahendi kasutamise võimalus; • giidil ja klientidel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit, (nt siseruumide külastamisel ekskursioonide ajal); • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega; • Kui grupi suuruse tõttu on distantsi tagamine keeruline, pakume kliendile eelneval kokkuleppel lisatasu eest raadiogiidi seadmete kasutamise võimalust • haigustunnustega inimesi ei lubata ekskursioonidele • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid; • Pärnu Private Tours osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Our safety measures (ENG)

• The visitor`s code of conduct and information on the Covid-19 virus prevention activities implemented by the service provider are available for all clients on our website; • Our guides are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and follow them in their daily work; • disinfectants are provided on our tours; • employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective equipment in accordance with applicable national regulations (e.g. when visiting indoor spaces during tours); • the possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the service providers is ensured; • in case maintaining distance due to the size of the group is impossible, using a tour guide system for an additional fee may be advised; • people with signs of illness are not allowed on tours; • people who have come into contact with a client or employee with signs of illness are informed of the exposure without disclosing personal data; • Pärnu Private Tours participates in COVID-19 prevention webinars organised by Enterprise Estonia.