COVID-19 info

MEIE HOOLIME SINU TURVALISUSEST

Järgime oma ekskursioonidel ohutuspõhimõtteid

COVID-19 ohutus / COVID-19 Safety

EST Visit Pärnu poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid. ENG With the COVID-19 safety label, trusted to us by Visit Pärnu we confirm that we follow the requirements and instructions of the Government and the Health Board of Estonia established for our field of activity, we keep up to date with the information and help visitors to comply with the virus prevention rules on site.

Meie ohutuspõhimõtted (EST)

• külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav kodulehel; • meie giidid on teadlikud viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgivad neid igapäevatöös; • ekskursioonidel on tagatud desovahendi kasutamise võimalus; • giidil ja klientidel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit, (nt siseruumide külastamisel ekskursioonide ajal); • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega; • Kui grupi suuruse tõttu on distantsi tagamine keeruline, pakume kliendile eelneval kokkuleppel lisatasu eest raadiogiidi seadmete kasutamise võimalust • haigustunnustega inimesi ei lubata ekskursioonidele • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid; • Pärnu Private Tours osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Our safety measures (ENG)

• The visitor`s code of conduct and information on the Covid-19 virus prevention activities implemented by the service provider are available for all clients on our website; • Our guides are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and follow them in their daily work; • disinfectants are provided on our tours; • employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective equipment in accordance with applicable national regulations (e.g. when visiting indoor spaces during tours); • the possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the service providers is ensured; • in case maintaining distance due to the size of the group is impossible, using a tour guide system for an additional fee may be advised; • people with signs of illness are not allowed on tours; • people who have come into contact with a client or employee with signs of illness are informed of the exposure without disclosing personal data; • Pärnu Private Tours participates in COVID-19 prevention webinars organised by Enterprise Estonia.